Дом за възрастни хора “ Света Марина“ гр. Варна предлага специализирани медицински грижи за болни с различни заболявания в леки и напреднали форми, инвалиди, грижи за възрастни хора, комплексни грижи за пациенти в напреднал стадии на нелечими заболявания.
pd_elder_care_071119_ms
Нашата основна цел  е облекчаването на страданията и болките на пациентите, подобряване на качеството на живота им и подпомагане на тяхната ресоциализация.