В дом за стари хора “ Света Марина“ осигуряваме денонощен надзор над здравословното състояние на възрастните хора. За целта ангажираме:

  • личен лекар на домуващите;
  • лекари консултанти, които провеждат консултации на място в дома при необходимост;
  • висококвалифицирани медицински сестри – на разположение за различни медицински манипулации;
  • рехабилитатори – за осъществяване възстановителни процедури;
  • социален работник – за провеждане на ефективна комуникация и социална адаптация на възрастните хора;
  • санитарки с богат социален опит.