За да бъдем максимално полезни за Вашите близки, ние от дом за възрастни хора “ Света Марина“ провеждаме задълбочен разговор и среща между ръководството и близките на новопостъпвашия, изготвяме индивидуален план, като бъдещият домуващ се категоризира в подходящата за него група, и начертаваме индивидуален план за обслужване.

842505 Така новопостъпилият е в сигурни ръце, а близките –  спокойни за него.